Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory

"To fight a disease after it has occured is like trying to dig a well when one is thirsty or forging a weapon once a war has begun"

 

*The Yellow Emperor Classic of Internal Medicin

Föreläsning med praktik.


Kinesisk medicin bygger på en holistisk helhetssyn om hälsa som ett harmoniskt samspel mellan människa, natur och kosmos.


Sjukdom tolkas som en disharmoni i detta samspel. Genom att finna orsaken till den rubbning av balansen som ligger bakom kan man behandla symptomen innan de nått slutfasen.

QI LIVSKRAFTEN

90 minuter 395 kr


Qi kan beskrivas som "Livsenergin".


Vid träffen pratar vi om hur Qi påverkar vår kropp, vilka samspel dessa energier har med varandra och vad obalans mellan dem kan orsaka vår kropp och hälsa.


Föreläsningen avslutas med Qi-Andning Meditation


THE POWER OF YIN YANG

90 minuter 395 kr

Träffen handlar om Yin Yang energin som enligt de kinesiska naturfilosoferna är en av universums grundprinciper. Teorin har även använts för att förklara människors känslor, karaktär och beteende.


Föreläsningen avslutas med Frigörande Dans

FEM ELEMENTEN TEORIN


90 minuter 395 kr

TRÄ, VATTEN, ELD, METALL & JORD

Vet ni hur de Fem Elementen påverkar vårt välmående?

Under träffen kommer vi att gå igenom teorin om den grundläggande processen, om naturens omlopp som relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen och om hur de fem elementen används som symboler för olika energirörelser i tillvaron.


Föreläsningen avslutas med Qi-gong

Hos oss är din helhetshälsa och välmående vår främsta fokus!

<<<       ANSIKTSTERAPI      >>>