Healthy Arts of Living, enhanced your lifestyle with beautiful, experience yours and family life with amazing and fantastic memory


  QIGONG & MEDITATION KURSER

Efter genomgången kurs har du möjlighet att sedan fortsätta i vår Qigong gruppträning.


Om du vill kan du även bli medlem i GAIA nätverksgrupp och få tillgång till förmånliga erbjudanden.

FEM ELEMENTEN QIGONG

5 Tillfällen 1495 kr


FEM ELEMENTEN QIGONG


7 Tillfällen - 1495 KR

90 min / tillfälle


Fem Elementen Qigong grundkurs - I samarbete med Folkuniversitetet. Inga förkunskaper.

 

Kursen fokuserar på att förankra i arbete att förebygga psykisk ohälsa och öka psykiskt och fysiskt välmående. Symptom som uppstår pga att ett element är i obalans kan vara t.ex att vi känner oss omotiverade, orkeslösa och ledsna.


Fem Elementen Qigong fortsättning

Förkunskaper: Fem Elementen Qigong grundkurs


Fördjupningsarbete i aktivering, kanalisering och koordination för att sammanföra sinne, kropp, rörelse, medvetenhet och andning.

Fokus ligger på processen att höja fysiskt välbefinnande.


Här lär du dig identifiera vilket eller vilka organ som behöver energitillskott.

BADUANJIN QIGONG/

SITTANDE QIGONG

4 Tillfällen 1295 kr

BADUANJIN QIGONG/SITTANDE QIGONG 


4 Tillfällen  -  1295  kr

75 min / tillfälle


Inga förkunskaper


Metoden kan anpassas även till personer med funktionsnedsättning och seniorer.


En dynamisk övning som hör till de traditionella qigongövningarna som utövades under Song dynastin (960-1279 f.kr.). Metoden fokuserar på att stimulera cirkulationen av blod och qi.


Övningarna rensar meridianerna och leder qi in i stora och lilla kretsloppet. Alla band och senor tänjs, blod- och lymfflödet samt muskulaturer aktiveras, de inre organen får massage och andningsrytmen samt hjärtverksamheten blir lugnare.

POWER BALANSERING QIGONG

4 Tillfällen 1295 kr


POWER BALANCING QIGONG


4 Tillfällen 1295 kr

75 min / tillfälle

Inga förkunskaper


Kursen omfattar olika övningsmetoder med stort fokus på att träna koordination, cirkulation träning.


Genom att arbeta med Qi flöde kan mentala, själsliga och fysiska krafter förbättras och mobiliseras, det kan till slut bli en ny livsstil.


Qi gong kan med fördel kombineras med Medveten Andning, och sunda levnadsvanor för att maximera livets gåvor och möjligheter.
FEM ELEMENTEN 

MEDITATION ANDNING

4 Tillfällen 1295 kr

FEM ELEMENTEN

MEDITATION ANDNING


4 Tillfällen 1295 kr  

75 min / tillfälle

Inga förkunskaper


Enligt kinesisk medicinsk lära har vår kropp energimässigt alla aspekter av de fem elementen, eld, metall, jord, vatten och trä i olika kombinationer och intensitet.


Fem Elementen Meditation Andning metoden lägger betoning på att sammankoppla dessa energier till våra inre organ.


Du lär dig grundläggande teori och får verktyg för att arbeta med inre fysisk hälsa, sinne och kroppsmedvetenhet.


Om Meditation Andning och Qigong praktiseras i kombination med varandra, ger det extra fördelar.

MERIDIAN QIGONG

7 Tillfällen 1795 kr


MERIDIAN QIGONG


7 Tillfällen 1795 kr

90 min / tillfälle

Inga förkunskaper


Det är en fördel om du har gått Fem Elementen Andning och-eller Body-Tuning healingsutbildning tidigare.


Metoden är baserad på TKM´s grundläggande lära om Qi och de fem elementen.


Meridian Qigong grundkurs består av 7 tillfällen mental träning, andning och rörelseövningar som helt fokuserar på de fem elementens meridianer.


Målet är att stärka ditt inre energiflöde genom att aktivera de fyra pelarna för energiomvandling: mindfulness, rörelse, andning och meridianer.

MEDVETEN ANDNING

4 Tillfällen 1295 kr


MEDVETEN ANDNING


4 Tillfällen 1295 kr

75 min / tillfälle

Inga förkunskaperAndning är liv! en bro mellan kropp och själ, livet börjar och slutar med ett andetag.


Kursen börjar med genomgång av andningsteknik. Du lär dig styra din andning som hjälper dig att skapa din inre visdom, glädje, lugn och harmoni, en viktig grund för välbefinnande.


Andningsteknik i kombination med qigong kan med fördel bli ett bra verktyg mot stress, obalans och spänningar.


.


<<<     UTBILDNING      >>>